Stapo

Kompletní dodávka staveb

Projekční činnost | Výroba a montáž trafostanic | Inženýrská činnost

Držitel norem ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:1999.


     Vážení obchodní přátelé,
Představujeme vám firmu Stapo spol. s r.o. Ústí nad Orlicí, která vznikla v roce 1993 a patří mezi významné stavební firmy v okrese Ústí nad Orlicí.
Svojí činností, kvalitou navazuje na 40-ti letou tradici místního stavebnictví.
Zabývá se stavební činností jak v komplexním pojetí realizace zakázky, tak provedením jednotlivých stavebních řemesel.

Co nabízíme:

Rozhodující komerční činností firmy je provádění všech staveb pozemního stavitelství na klíč.
Formou novostaveb, nástaveb, přístaveb, rekonstrukcí provádíme:
Stavby pro bydlení - bytové domy, rodinné domy, penziony
Stavby občanské vybavenosti - administrativní budovy, nemocnice, stavby pro sociální služby, obchody, stavby pro služby, školství, sportovní zařízení
Stavby pro průmysl a výrobu - výrobní haly, skladovací haly
Stavby inženýrské - elektrorozvody, čistírny odpadních vod, chodníky, komunikace
Doplňkovou činnost firmy tvoří výroba železobetonových prefabrikátů a práce přidružené stavební výroby:
Železobetonové skruže průměru 200 cm včetně zákrytů a dna. Použití je možné na jímky, septiky, čistírny, nádrže
Železobetonové montované trafostanice s potřebným architektonickým ztvárněním (rychlá a snadná montáž i v méně přístupných lokalitách)
Elektromontáže, zámečnické práce
Mechanizace, nákladní doprava (zemní stroje, autojeřáby)
Zajišťujeme inženýrskou činnost, činnost projekční a odborné poradenství.


Hlavním obchodním cílem firmy je uspokojování požadavků a přání zákazníků kvalitním, komplexním a včasně provedeným dílem.

Těšíme se na spolupráci.
Vedení firmy Stapo spol. s r.o. Ústí nad Orlicí